MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

Přírodní památka Pod Hribovňou [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Pod Hribovňou
Pohled do chráněného území Pod Hribovňou
Základní údaje: Květnaté louky cca 400 m SV od kóty Hribovňa, k.ú. Vyškovec, V: 6,6464 ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, písčitohlinitou, mělkou.

Botanika: Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin jako vemeníček zelený, hořeček žlutavý, mečík střechovitý, pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, hlavinka horská, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, prstnatec listenatý, prstnatec fuchsův

Zoologie: Jsou zde typické druhy motýlů bělokarpatských květnatých luk jako např. ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý, bourovec pryšcový, kovolesklec Chrysaspidia chryson, přástevník angreštový.

Lesnictví: Bezlesí. Část území je zarostlá sukcesními stádii dřevin - buk lesní, topol osika, bříza bradavičnatá, vrby, lípy aj.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Lokalita byla donedávna využívána jako jednosečná louka s extenzivní pastvou po první seči. Od r. 1991 není větší část lokality kosena a břemeno údržby lokality přešlo na Správu CHKO BK.

Část lokality spolu s ochranným pásmem a 1. zónou z východní strany PP je v novém projektu biologické rezervace Vlčí prameny viz
Průvodce : RNDr. Lubomír Pospěch, tel.(+420) 777173636
e-mail :lpospech@yahoo.com

!!! Desítky fotografií jsou ve fotogalerii pod následující mapkou !!!
Pod Hribovňou - mapa

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 03.03.2007 v 11:37 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule